“”Một hôm dịu dàng người hỏi
Mình sẽ nhớ gì về nhau của những năm tháng này
Ta nghĩ mãi rồi mỉm cười nói khẽ
Đó là những lúc yếu lòng được ai đó nắm tay"💋💗💗

Đối tác 7Đối tác 7Đối tác 6Đối tác 5Đối tác 4Đối tác 3Đối tác 2Đối tác 1
loading
1
Bạn cần hỗ trợ?